Uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy może zostać każda osoba pełnoletnia, u której występują zaburzenia psychiczne powstałe na skutek przewlekłej choroby psychicznej bądź upośledzenie umysłowe, z terenu Gminy Mała Wieś,  Gminy Bulkowo oraz Gminy Bodzanów.

Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy można uzyskać za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek – druk do pobrania w formacie doc lub pdf
  • zaświadczenie lekarza specjalisty (psychiatry lub neurologa) o występujących zaburzeniach czynności psychicznych lub neurologicznych – druk do pobrania w formacie doc lub pdf
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji – druk do pobrania w formacie doc lub pdf
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie orzecznika ZUS, o ile takie osoba posiada.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do właściwego pod względem zamieszkania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje na temat skierowania można uzyskać telefonicznie w  Środowiskowym Domu Samopomocy pod numerem telefonu 606685062 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małej Wsi pod numerem telefonu 242697962