Celem prac podejmowanych przez uczestników zajęć w ramach tej pracowni jest pobudzanie wyobraźni twórczej, wyszukiwanie i rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień, promowanie twórczości artystycznej podopiecznych ŚDS w tej dziedzinie, a także usprawnianie zdolności manualnych poszczególnych uczestników. Uczestnicy uczą się także dbać o ogródek znajdujący się na terenie Domu, oraz o teren przylegający bezpośrednio do ośrodka. Wykonują tam prace sezonowe – wiosną sieją i sadzą rośliny, latem pielą je i podlewają, a jesienią grabią liście i przygotowują ogródki do zimy. Dzięki temu uczestnicy nie tylko uczą się zasad uprawy i cyklów życiowych roślin ale także nabywają praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami ogrodniczymi takimi jak: kosiarka, grabie, szpadel czy sekator.