Celem pracowni jest kształtowanie wzorców odpowiednich zachowań potrzebnych w różnych sytuacjach życiowych. Program pracowni uwzględnia potrzeby i indywidualne zainteresowania, uczestnika. Podczas zajęć w pracowni podopieczni uczą się pełnienia ról społecznych, poprawnych wypowiedzi z uwzględnieniem zasad umiejętnego czytania i pisania, zachowania w sytuacjach konfliktowych, międzyludzkich, zachowania się w miejscach użyteczności publicznej. Pracownia uczy sprawnego załatwiania spraw urzędowych, korzystania z telefony, Internetu. Podopieczni uczestniczą w zajęciach z zakresu umiejętności dysponowania własnym czasem, środkami finansowymi, prowadzone są warsztaty muzyczne, teatralne.