Kierownik

Bogumiła Radzka

Główny Księgowy

Anna Bąbała

Instruktor terapii zajęciowej

Małgorzata Plebaniak

Ewa Nowacka

Martyna Kowalczyk

Joanna Kozicka

Hanna Gawińska

Asystent osoby niepełnosprawnej

Alicja Maćkiewicz

Psycholog

Dagmara Krysińska

Kierowca/opiekun

Sławomir Atliński

Pracownik gospodarczy

Marek Fijałkowski