30 marca 2023 to wyjątkowy dzień w naszym Domu. W tym dniu odbyło się u nas spotkanie wielkanocne z udziałem Uczestników, Pracowników ŚDS oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Mała Wieś P. Zygmunta Wojnarowskiego, Wójta Gminy Bodzanów P. Jerzego Staniszewskiego, Kierowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Małej Wsi i w Bulkowie oraz w Bodzanowie, a także Księdza Proboszcza Parafii w Orszymowie Grzegorza Jendrzejewskiego.
Uroczystość rozpoczęła kierownik ŚDS Bogumiła Radzka, witając przybyłych oraz składając wszystkim serdeczne życzenia. Kolejno przemawiali Wójtowie Gmin Mała Wieś oraz Bodzanowa a także kierownicy GOPS. Po złożeniu życzeń zmówiliśmy razem modlitwę. Następnie zasiedliśmy do stołów, na którym królowały tradycyjne potrawy wielkanocne przygotowane w pracowni gospodarstwa domowego. Kilkoro zaproszonych gości było u nas po raz pierwszy dlatego z przyjemnością oprowadziliśmy ich po całym naszym ośrodku.
W pracowni artystyczno-ogrodniczej podczas zajęć terapeutycznych uczestnicy utworzyli piękne stroiki świąteczne, które otrzymali do domów wszyscy podopieczni oraz nasi goście.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za mile spędzony czas.
.