Uczestnicy i instruktorzy terapii zajęciowej podczas zajęć terapeutycznych w pracowni artystyczno-ogrodniczej zadbali o piękne otoczenie na zewnątrz naszego Domu. Pracy jest dużo, ale uzyskany efekt wynagradza wysiłek.
Podopieczni chętnie biorą udział w hortiterapia upiększając teren w którym codziennie przebywają. Mają dużą satysfakcję z wykonanej pracy.
W dzisiejszych czasach coraz częściej rozpoznawane są zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa.  Wyobcowanie społeczne, brak pewności siebie to zaledwie wierzchołek góry lodowej problemów, z jakimi te osoby muszą się codziennie zmierzyć. Obawa przed jutrem, przed nieznanym skutecznie ogranicza ich możliwości. Nie pozwala rozwinąć przysłowiowych skrzydeł. Brak w nich siły do konfrontowania się z przeciwnościami losu i codziennymi wyzwaniami. Poczucie niestabilności, brak oparcia wśród najbliższych tylko pogłębia przepaść dzielącą ich od prawdziwego świata. Łącznikiem dla nich staje się hortiterapia, stosowana już od czasów starożytnych, a tak zaniedbywana w obecnych.
Badania naukowe dowodzą, że osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą z uczestnictwa w terapiach ogrodniczych odnieść wiele korzyści, takich jak: zredukowanie stresu, zmęczenia mentalnego, ustabilizowanie nastroju, złagodzenie objawów choroby, wzmocnienie otwartości do refleksji, nabywanie poczucia spokoju i przyjemności. Ekspozycja na rośliny może mieć pozytywny efekt na uwagę, zdrowie fizyczne i produktywność w pracy. W trakcie terapii pacjenci nabywają poczucie spokoju wewnętrznego i przyjemności, co pozytywnie wpływa na ich nastawienie do otoczenia. Wzrasta ich pewność siebie, samoocena oraz jakość życia. Terapia pozwala wydobyć najgłębiej skrywane uczucia, tak pilnie strzeżone przed światem zewnętrznym. Pobudza do refleksji, pomagając wyciągnąć wnioski z przeszłości i snuć plany na przyszłość. Stanowi jedyną w swoim rodzaju osobistą narrację, w której odkrywany jest związek natury z własnym życiem. Przypisuje się jej pewną rolę w tworzeniu znaczeń i wspomnień. Terapia ta opisywana jest jako kreatywna i duchowa forma spędzania czasu wolnego.