W pracowni umiejętności i komunikacji społecznej szlifujemy nasze umiejętności wokalne. Szczęśliwi ci, którzy mają w sercu muzykę i uśmiech na ustach.

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem oraz katalizatorem przeżyć i emocji. Muzyka pozwala na docieranie do głęboko ukrytych konfliktów oraz wydobywa i aktywizuje emocje, poprawia nastroju uczestnika, ćwiczy zaburzone sfery psychiczne, dostarcza pozytywnych przeżyć, pozwala na specyficzne doznania mogące doprowadzić do głębszego zainteresowania muzyką. wspólne przeżywanie pozytywnych emocji daje szansę na przełamanie bariery poczucia izolacji u uczestników oraz rozładowanie napięcia, a także stwarza okazję do wspólnej zabawy.
„Sa­mot­ności swej nie okiełznasz tak łatwo,
gdy pływasz na bez­drożach życiową tratwą…
Więc otwórz się na przy­jaźń bądź miłości zew,
Niech już dziś popłynie wokół ra­dos­ny śpiew… „