Tu uczestnicy zapoznają się z budową, elementami zestawu komputerowego, funkcjonowaniem urządzeń peryferyjnych (drukarka, skaner, projektor multimedialny) oraz podstawowymi pojęciami z dziedziny informatyki. Od podstaw uczą się obsługi komputera, tworzenia dokumentów tekstowych, prezentacji multimedialnych (praca z pakietem Microsoft Office), tworzenia i edycji grafiki komputerowej odpowiedniego korzystania z zasobów Internetu, portale społecznościowe m.in. Facebook a także programów edukacyjnych i multimedialnych.
Tu również tworzymy naszą stronę na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/pg/SDSSwiecice/posts/ .
W ramach spędzania wolnego czasu podopieczni mają możliwość przeglądania Internetu i gry na komputerze.