W związku z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2020r. na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informujemy o czasowym zawieszeniu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach  w terminie od 26.10.2020 roku do odwołania.

Przypominamy, że w trakcie czasowego zawieszenia działalności placówki istnieje możliwość kontaktu w sposób zdalny z pracownikami ŚDS w Starych Święcicach.

Kontakt telefoniczny i online z zespołem wspierająco-aktywizującym:
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00. do 16.00
numer tel.: 606 685 062
e-mail: sds@malawies.pl